CMK Plastic.com | ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีน

โรงงานผู้ผลิตถุงพลาสติก ออกแบบ พิมพ์ จำหน่าย

14532369-extruder-of-polyethylene-for-process-production-of-plastic-bags 9110366-packaging-machine-for-rolls-serviettes-and-handkerchiefs

ชัยมงคลพลาสติก
ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 โรงงาน เลขที่ 24 ถนนดอนยายหอม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โรงงานของเรารับผลิตถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ทุกชนิด อาทิเช่น ถุงพลาสติก ถุงใส่เอกสาร จดหมาย ถุงซิปล๊อค ขวดน้ำ พิมพ์สกรีนตามสั่ง ตามแบบ ทุกชนิด ราคาโรงงาน รับประกันและ คุณภาพ ความพึงพอใจ 100%เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยม ราคาถูก เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าจากการที่ บริษัทฯได้พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยรวมทั้งได้มีการพัฒนา บุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะ การพัฒนาระบบการพิมพ์ เช่น การนำเข้าเครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง และทันสมัยจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าทุกตัว มีคุณภาพ ก่อนส่งสินค้าถึงลูกค้าอย่างสมบูรณ์ เราแบ่งการผลิตเป็นหลายแนวทางเพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทางการตลอดในยุคปัจจุบัน เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงยางมะตอย ซองข้าว ซองขนมคบเคี้ยวต่างๆ ถุงบรรจุอาหาร ถุงถุงน้ำยาต่างๆ รวมถึงงานม้วนฝาถ้วยต่างๆ เรามีวัตถุดิบและแบบที่เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าเราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตโดยมิได้หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เพียงเท่านี้ หากแต่ยังคงมุ่งมั่น ศึกษาพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ ลูกค้าวางใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่มีคุณภาพของบริษัทฯตลอดไป

โรงงานชัยมงคลพลาสติก บริการรับผลิตถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด พิมพ์สกรีนตามสั่ง ตามแบบ ทุกชนิด ราคาโรงงาน รับประกันราคา และคุณภาพ ความพึงพอใจ 100% ชัยมงคลพลาสติก ผู้ผลิต และจำหน่ายถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 24 ถ.ดอนยายหอม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.หวัดนครปฐม โรงงานของเรา รับผลิตถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ พลาสติกทุกชนิด อาทิเช่น ถุงพลาสติก ถุงใส่เอกสาร จดหมาย ถุงซิปล๊อค ขวดน้ำ พิมพ์สกรีนตามสั่ง ตามแบบ ทุกชนิด ราคาโรงงาน รับประกันคุณภาพ และความพึงพอใจ 100%เรามุ่งมั่นผลิตสินค้า

ที่มีคุณภาพเยี่ยม ราคาถูกเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้า จากการที่ บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยรวมทั้งได้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีในการผลิตโดยเฉพาะ การพัฒนาระบบการพิมพ์ เช่น การนำเข้าเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ทันสมัยจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าทุกตัว มีคุณภาพก่อนส่งสินค้าถึงลูกค้า อย่างสมบูรณ์ เราแบ่งการผลิตเป็นหลายแนวทางเพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทาง การตลาดในยุคปัจจุบัน เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงยางมะตอย ซองข้าว ซองขนมคบเคี้ยวต่างๆ ถุงบรรจุอาหารถุง ถุงน้ำยา รวมถึงงานม้วนฝาถ้วย ฯลฯ เรามีวัตถุดิบ และแบบที่เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้า เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตโดยมิได้หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เพียงเท่านี้หากแต่ยังคงมุ่งมั่น ศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าวางใจต่อคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ตลอดไป

Leave a Reply

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,