ผลงานการออกแบบและผลิต พิมพ์ถุงบรรจุลูกชิ้นหมู ตราหนึ่งบ้านลูกชิ้นหมู