ผลงานผลิตถุงบรรจุปลาส้มตัว ตราบ้านไทยภรณ์ ผลิตจากปลาตะเพียนแคลเซี่ยมสูง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย