ถุงบรรจุหมูหยองเตียฮั้งจิว ตราโต๊ดหมูหยอง หอม กรอบ อร่อย สะอาด สินค้าคุณภาพจาก จ.นครปฐม