ผลงานถุงบรรจุภัณฑ์ ข้าวขวัญทิพย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่คัดพิเศษ 100%